Sådan kontakter du os:

 

Serviceaccounting

V/Jimmy Skallerup

Askevang 30

2640 Hedehusene

 

 

Telefon: 30 57 90 00

E-mail: js@serviceaccounting.dk

 

 

 

Om os

 

Jeg har gennem de seneste 13 år været beskæftiget i revisionsbranchen og konsulentbranchen, hvoraf de første 12 år var i revisionsbranchen.

 

Uddannelse:

 

· HD regnskabsvæsen - 1997

· Cand. Merc. Aud - 2001

 

Arbejdsopgaver:

 

Revision, regnskabsudarbejdelse samt økonomisk og skattemæssig rådgivning for mindre og mellemstore klienter, herunder for danske datterselskaber og filialer af udenlandske virksomheder. Assistance og udarbejdelse af rapporteringspakker til ledelser og udenlandske ejere af danske datterselskaber

 

De primære rådgivningsområder er indenfor områderne regnskabs- og økonomistyring, budgettering og økonomisk ledelsesinformation samt etablering af forretningsgange og intern kontrol i forbindelse med udnyttelse af IT. Endvidere rådgivning i forbindelse med virk­somhedsetablering indenfor områderne, udarbejdelse af budgetter, etablering af bogholderi­systemer og kontoplan, skattemæssige og økonomiske forhold for såvel virksomheden som ejere og ansatte.

 

Deltaget i kortlægning, identifikation og kategorisering af administrative processer og opgaver, samt gennemført virksomhedsinterview og standardisering i forbindelse med gennemførelsen af Ex-ante målinger baseret på AMVAB-metoden  indenfor Skatteministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriets områder.

 

Sprog:

 

Behersker engelske på højt niveau

 

Kendskab til tysk, svensk og norsk

 

Samarbejdspartnere:

 

Serviceaccounting har samarbejde med andre virksomheder inden for samme område og vil derfor have mulighed for at løfte større opgaver i fællesskab med samarbejdspartnere.

 

 

 

Jimmy Skallerup

 HD (r) & Cand. Merc. Aud

 

 

 

ServiceAccounting.dk © 2008