Sådan kontakter du os:

 

Serviceaccounting

V/Jimmy Skallerup

Askevang 30

2640 Hedehusene

 

 

Telefon: 30 57 90 00

E-mail: js@serviceaccounting.dk

 

 

 

Outsourcing af økonomifunktion

 

Ved outsourcing af økonomifunktionen eller dele heraf kan virksomheden koncentrere sig om sine forretningsområder. Outsourcing kan endvidere tilføre virksomheden følgende:

 

· Besparelse - ydelsen er tilpasset behovet

· Stabil udførelse

· Fleksibilitet og uafhængighed

· Nytænkning og effektivisering af processer

· Sparring på ledelsesniveau

 

Outsourcingsopgaver løses oftest i virksomheden og på virksomhedens økonomisystemer.

 

Ad hoc assistance

 

Det er vigtigt for en virksomhed at opretholde  udførelsen af de opgaver  som ligger i økonomifunktionen. En stabil udførelse af disse opgaver er med til at sikre, at virksomheden ikke skal bruge betydelige ressourcer på at få genetableret forretningsgange, viden og oplæring.

 

Serviceaccounting varetager tidsbegrænsede opgaver inden for økonomifunktionen, og kan supplere virksomheden ved spidsbelastninger, barselsorlov eller ved midlertidige behov for ekspertise.

 

Serviceaccounting har erfaring i løsning af opgaver på alle niveauer og kan sammen med samarbejdspartnere hjælpe med at finde en løsning, der passer til dit behov. Vi kan også umiddelbart træde til og overtage opgaver med kort varsel.

 

Interim økonomirapportering

 

Interim økonomirapportering omfatter følgende:

 

· Udarbejdelse månedsrapportering

· Udarbejdelse af ledelsesrapportering

· Udarbejdelse af særlig rapportering efter specifikke behov (omstrukturering, køb/salg af aktivitet eller fratrædelse af ledende medarbejder)

 

Serviceaccounting har stor erfaring inden for dette område og vil med kort varsel kunne varetage disse opgaver både for en kortvarig eller langvarig periode. Serviceaccounting kan også assistere med at få etableret ovennævnte.

 

Materiale til revisor

 

Serviceaccounting kan assistere med at forberede materiale til revisor eller dele af materiale til revisor efter behov. Typisk vil revisor fremsende liste med det materiale som ønskes til brug for deres revision. Dette kunne eksempelvis være:

 

· Anlægskartotek

· Vurdering af ukurans på varelager

· Dubiøse debitorer

· Indregning af finansiel leasing

  

 

Jimmy Skallerup

 HD (r) & Cand. Merc. Aud

 

 

 

ServiceAccounting.dk © 2008